[Lý Thuyết] Bài 3 Nâng cao chất lượng ảnh (P2) - Image enhancement (P2)

Loạt bài học thuộc series IPCV

Trong bài 3 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh, sự khác biệt ở đây là các phương pháp này tận dụng cả thông tin từ các pixel xung quanh (neighborhood pixel) trong...

[Lý Thuyết] Bài 2 Nâng cao chất lượng ảnh (P1) - Image enhancement (P1)

Loạt bài học thuộc series IPCV

Ở bài 1 chúng ta đã được tìm hiểu về các nguyên lý (principle) và tầng xử lý (processing level) trong xử lý ảnh, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào xử lý đầu tiên đó là nâng cao chất lượng ản...

[Lý Thuyết] Bài 1 Giới thiệu về xử lý ảnh và thị giác máy tính (computer vision)

Loạt bài học thuộc series IPCV

Nối tiếp sau serie về ứng dụng học máy (AML), AI with Misa xin giới thiệu với các bạn serie bài học về xử lý ảnh và thị giác máy tính (Image processing and computer vision - IPCV). Trong serie này ...

[Thực hành] Bài 18 Phân cụm k-Means - k-Means Clustering

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài thực hành cuối của series AML cùng AI with Misa, chúng ta sẽ thực hành phân cụm k-Means thông qua thư viện sklearn nhé. Import tập dữ liệu Trong bài thực hành này chúng ta, sẽ sử dụng m...

[Lý Thuyết] Bài 17 Phân cụm k-Means - k-Means Clustering

Loạt bài học thuộc series AML

Qua 16 bài học tìm hiểu về các ML model khác nhau, chúng ta đã rất quen thuộc với các ML model học giám sát (supervised learning) , trong đó quá trình huấn luyện của chúng ta đòi hỏi dữ liệu phải đ...

[Thực hành] Bài 16 Mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neural Network

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài số 16 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước để xây dựng một model ANN hoàn chỉnh thông qua thư viện Keras nhé. Import tập dữ liệu Giống như các bài thực hành trước, tập dữ liệu (datase...

[Lý Thuyết] Bài 15 Mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neural Network

Loạt bài học thuộc series AML

Trải qua một loạt các bài học về các model ML truyền thống, chắc hẳn các bạn cũng đã rất mong đợi đến bài học về mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neural Network (ANN). ANN chính là nền tảng cho...

[Thực Hành] Bài 14 Máy vector hỗ trợ - Support Vector Machine

Loạt bài học thuộc series AML

Tiếp nối bài số 13 lý thuyết về máy vector hỗ trợ - Support Vector Machine (SVM), trong bài học này chúng ta sẽ thực hành huấn luyện (training) một SVM model cho bài toán phân loại (classication) d...

[Lý Thuyết] Bài 13 Máy vector hỗ trợ - Support Vector Machine

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một ML model giám sát (supervised) có thể giải quyết cả bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression) nhưng thường được sử dụng tron...

[Thực Hành] Bài 12 Cây quyết định - Decision Tree

Loạt bài học thuộc series AML

Tiếp nối bài số 11 lý thuyết về cây quyết định - Decision tree, trong bài học này chúng ta sẽ thực hành huấn luyện (training) một Decision tree model cho bài toán phân loại (classication) dữ liệu n...